Informacja dotycząca kontroli autokarów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Informacja dotycząca kontroli autokarów

Data publikacji 03.07.2014

W związku z okresem wakacyjnym i zwiększonym zainteresowaniem organizatorów przewozów autokarowych w zakresie kontroli tych pojazdów, policjanci zabrzańskiej drogówki informują:

- na terenie podległym KMP Zabrze nie ma wyznaczonych stałych miejsc, w których dokonywane są kontrole autokarów;

- na podstawie Komunikatu nr 17/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku, wydanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, organizator zorganizowanych wyjazdów dzieci ma możliwość pisemnego zgłoszenia kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem;

- kontrola przeprowadzana jest w miejscu wskazanym przez organizatora;

- w miarę posiadanych sił i środków policjanci ruchu drogowego realizują również kontrole zgłaszane telefonicznie przez rodziców wyjeżdżających dzieci.