Informacja dotycząca kontroli autokarów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Informacja dotycząca kontroli autokarów

Data publikacji 26.01.2016

W związku z okresem zimowych wyjazdów na ferie i zwiększonym zainteresowaniem organizatorów przewozów autokarowych w zakresie kontroli tych pojazdów, policjanci zabrzańskiej drogówki informują o możliwości przeprowadzenia takich kontroli po wcześniejszym jej zgłoszeniu. Zgłoszenia pisemne można kierować na adres Wydziału Ruchu Drogowego zabrzańskiej komendy, a także pod nr telefonu 32 277 92 90.

W związku z okresem zimowych wyjazdów na ferie i zwiększonym zainteresowaniem organizatorów przewozów autokarowych w zakresie kontroli tych pojazdów, policjanci zabrzańskiej drogówki informują:

  • na terenie podległym KMP Zabrze nie ma wyznaczonych stałych miejsc, w których dokonywane są kontrole autokarów;
  • na podstawie Komunikatu nr 17/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku, wydanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, organizator zorganizowanych wyjazdów dzieci ma możliwość pisemnego zgłoszenia kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem;
  • kontrola przeprowadzana jest w miejscu wskazanym przez organizatora;
  • w miarę posiadanych sił i środków policjanci ruchu drogowego realizują również kontrole zgłaszane telefonicznie przez rodziców wyjeżdżających dzieci.

W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli, policjanci zabrzańskiej drogówki informują, że osoby zainteresowane przeprowadzeniem kontroli autokarów wyjeżdżających na zimowiska mogą je zgłaszać również pod nr telefonu 32 277 92 90. Uprasza się o zgłaszanie kontroli telefonicznych  z przynajmiej 2-3 dniowym wyprzedzeniem. W trakcie zgłoszenia należy podać:

  • datę i godzinę wyjazdu,
  • miejsce kontroli (wyjazdu) autokaru,
  • liczbę autokarów.

Aby nie dublować wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli.