Zawarli porozumienie w sprawie dodatkowych służb - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Zawarli porozumienie w sprawie dodatkowych służb

Data publikacji 17.03.2017

Więcej patroli policyjnych, większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, a co najważniejsze systematyczny spadek przestępczości. Tak w pigułce można podsumować przebieg spotkania do jakiego doszło w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Jej uczestnicy: Prezydent Zabrza oraz komendanci Szkoły Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu podpisali porozumienie na mocy którego w bieżącym roku będzie możliwość skierowania do służby dodatkowych patroli.

Do spotkania w którym uczestniczyli Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik, Komendant Szkoły Policji w Katowicach inspektor Rafał Kochańczyk oraz Komendant Miejski Policji w Zabrzu inspektor Dariusz Wesołowski doszło dzisiaj w siedzibie zabrzańskiej komendy. Jej kulminacyjnym punktem było podpisanie trójstronnego porozumienia na mocy którego już w kwietniu 2017 roku do Zabrza będą przejeżdżać słuchacze Szkoły Policji w Katowicach. Młodzi policjanci wspólnie z zabrzańskimi mundurowymi patrolować będą ulice miasta. Pieniądze na ten cel pochodzą z gminnego budżetu.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach inspektor Rafał Kochańczyk podkreślił, że podpisane kolejnego już porozumienie niesie wiele korzyści. Z jednej strony podnosi umiejętności młodych adeptów sztuki policyjnej, a praktyka jest bardzo ważnym elementem każdego szkolenia, z drugiej natomiast stroni przyczyni się do wymiernego zwiększenia patroli policyjnych nie tylko w Zabrzu, ale również w innych miastach śląskiej aglomeracji. W tym miejscu warto zaznaczyć, że będą to jedynie patrole służb prewencyjnych, a policjanci będą pełnić służbę patrolową co powinno przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców.

Komendant Miejski Policji w Zabrzu zwrócił uwagę, że między innymi takie przedsięwzięcia jak podpisanie porozumienia na dodatkowe patrole policyjne powoduje, że w Zabrzu systematycznie spada przestępczość. Komendant Wesołowski podkreślił, że aktualnie w szkole Policji przebywa 11 kursantów, którzy w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia będą służyć w naszym mieście.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka Szulik wyraziła zadowolenie ze statystyk policyjnych. Wykazują one systematyczną tendencję spadkową pod względem popełnianych w naszym mieście przestępstw. To świadczy, że pomoc finansowa jaka jest kierowana przez władze miejskie i Radę Miejską nie idą na marne, a wręcz przeciwnie są właściwie wykorzystywane z pożytkiem dla mieszkańców.

Ładowanie odtwarzacza...