Wiadomości

„Dzielnicowy bliżej nas” - szkolenia zabrzańskich policjantów

Data publikacji 17.03.2017

W zabrzańskiej komendzie miejskiej odbyło się szkolenie dedykowane dzielnicowym, przygotowane przez Wydział Prewencji. Prelegentami byli nie tylko policyjni specjaliści, ale również przedstawiciele MOPR-u, Urzędu Miasta i Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Ważnym elementem spotkania było podkreślenie znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych podczas kontaktów dzielnicowego z mieszkańcami.

Wydział Prewencji zabrzańskiej komendy zorganizował szkolenia dla dzielnicowych. W dwóch terminach zostanie przeszkolonych aż 38 dzielnicowych. Podczas pierwszego szkoleniem, które odbyło się w tym tygodniu, oprócz policyjnych specjalistów zaproszeni zostali również przedstawiciel MOPR-u, Urzędu Miasta i Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Rozmawiano nie tylko o wzajemnej współpracy, ale również o rozwiązaniach prawnych, które niejednokrotnie pomagają w codziennej służbie dzielnicowych. Podczas spotkania prowadzący omówili służbę dzielnicowych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp.szt. Marek Wypych zwrócił również szczególną uwagę dzielnicowych na zadania realizowane w zakresie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Ważnym aspektem spotkania były wystąpienia publiczne.

W trakcie zajęć podkreślone zostało znaczenie właściwej komunikacji interpersonalnej podczas kontaktów dzielnicowego z osobami mieszkającymi i pracującymi w jego rejonie służbowym. Biorąc pod uwagę, że policjanci pierwszego kontaktu często zapraszani są na spotkania z lokalną społecznością, do placówek oświatowych i na debaty społeczne dotyczące bezpieczeństwa, uczestnikom zajęć przedstawione zostały zasady efektywnych wystąpień publicznych. Szkolenie zostało przygotowane z myślą o wsparciu skuteczności dzielnicowego w jego codziennych obowiązkach służbowych.

  • Szkolenie zabrzańskich dzielnicowych w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas"
  • Szkolenie zabrzańskich dzielnicowych w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas"
  • Szkolenie zabrzańskich dzielnicowych w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas"