Wiadomości

Uczniowie klasy policyjnej wzięli udział w warsztatach Instytutu Pamięci Narodowej

Data publikacji 18.05.2017

Sześcioro uczniów z klasy II o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu bierze udział w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej „Policjanci w służbie historii”. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Komendą Główną Policji. W ramach konkursu uczniowie wraz z policyjnym opiekunem wzięli udział w warsztatach organizowanych przez IPN w jego katowickiej siedzibie.

Konkurs „Policjanci w służbie historii” jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych. Jego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej w porozumieniu z Komendą Główną Policji. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii policji w czasach II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby w Policji oraz przekazują zdobytą wiedzę innym.

Udział w konkursie biorą uczniowie klasy II o profilu policyjnym z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu. Cotygodniowe zajęcia w tej klasie w charakterze wykładowców bloku przedmiotów policyjnych prowadzą policjanci z zabrzańskiej komendy miejskiej, którzy na co dzień zajmują się profilaktyką społeczną. W ramach przygotowań do konkursu „Policjanci w służbie historii” na Przystanku Historia IPN w Katowicach przy ul. Św. Jana 10 odbyły się warsztaty w których wzięli udział uczniowie klasy policyjnej wraz z policyjnym opiekunem. Kilkugodzinne warsztaty pozwoliły uczniom lepiej poznać losy polskich policjnatów przed, w trakcie i po zkaończeniu II wojny światowej oraz nabyć wiedzę pozwalającą na przygotowanie lepszych prac konkursowych.