Kontrolują autokary wyjeżdżające z dziećmi - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Kontrolują autokary wyjeżdżające z dziećmi

Data publikacji 04.07.2017

Policjanci zabrzańskiej drogówki codziennie kontrolują autokary wyjeżdżające z dziećmi. Tylko w czerwcu mundurowi skontrolowali ponad 50 autobusów. Przypominamy, że organizator zorganizowanych wyjazdów dzieci ma możliwość pisemnego zgłoszenia kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu wskazanym przez organizatora. Policjanci ruchu drogowego realizują również kontrole zgłaszane telefonicznie przez rodziców wyjeżdżających dzieci

Rozpoczęte w minionym tygodniu wakacje to czas wzmożonych wyjazdów organizowanych przez placówki oświatowe. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także rodzice praktycznie codziennie zgłaszają kolejne autokary do kontroli drogowej. Tylko w czerwcu policjanci zabrzańskiej drogówki sprawdzili ponad 50 autobusów. Podczas takiej kontroli sprawdzany jest nie tylko stan techniczny pojazdu, czy też wymagane dokumenty i uprawnienia, a również stan trzeźwości kierującego. O tym jak potrzebne są to czynności, świadczyć może jedna z czerwcowych kontroli, podczas której ujawniono pojazd niesprawny technicznie. Policjanci mieli poważne zastrzeżenia m.in. do stanu opon, a także obowiązkowego wyposażenia autokaru, który przewozi dzieci. Mundurowi nie dopuścili pojazdu do dalszej jazdy i zatrzymali kierującemu dowód rejestracyjny. Dyrekcja palcówki oświatowej, z której dzieci miały jechać na wycieczkę do Jaworzna, postanowiła przełożyć na inny termin wyjazd podopiecznych. Rodzice dzieci decyzję dyrekcji przyjęli ze zrozumieniem i podziękowali policjantom za kontrolę autokaru.

W związku z okresem letnich wyjazdów na wakacje i zwiększonym zainteresowaniem organizatorów przewozów autokarowych w zakresie kontroli tych pojazdów, policjanci zabrzańskiej drogówki informują:

 • na terenie podległym KMP Zabrze nie ma wyznaczonych stałych miejsc, w których dokonywane są kontrole autokarów; 
 • na podstawie Komunikatu nr 17/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku, wydanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, organizator zorganizowanych wyjazdów dzieci ma możliwość pisemnego zgłoszenia kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • kontrola przeprowadzana jest w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • w miarę posiadanych sił i środków policjanci ruchu drogowego realizują również kontrole zgłaszane telefonicznie przez rodziców wyjeżdżających dzieci.

W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli, policjanci zabrzańskiej drogówki informują, że osoby zainteresowane przeprowadzeniem kontroli autokarów wyjeżdżających na kolonie mogą je zgłaszać również pod nr telefonu 32 277 92 90. Uprasza się o zgłaszanie kontroli telefonicznych z przynajmniej 2-3 dniowym wyprzedzeniem. W trakcie zgłoszenia należy podać:

 • datę i godzinę wyjazdu,
 • miejsce kontroli (wyjazdu) autokaru,
 • liczbę autokarów.

Aby nie dublować wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli.

Ponadto, jeśli czeka Cię podróż autokarem możesz przed wyjazdem sprawdzić jego podstawowe dane. Umożliwia to e-usługa oferowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zapraszamy do korzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę, która pozwala każdemu sprawdzić każdy zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

 • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,
 • jak jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,
 • czy pojazd figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.

Usługa taka pozwala szybko i wygodnie uzyskać informacje, które mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży. Zachęcamy do korzystanie z e-usługi dostępne pod adresem: bezpiecznyautobus.gov.pl