Dzielnicowi bliżej Rad Dzielnic - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Dzielnicowi bliżej Rad Dzielnic

Data publikacji 11.10.2017

Mundurowi z komisariatów I i IV uczestniczyli w dwóch spotkaniach Rad Dzielnic. W Mikulczycach z radnymi, przedstawicielami ZPWiK oraz mieszkańcami spotkał się komendant komisariatu IV podinsp. Kamil Gabor oraz miejscowi dzielnicowi. Natomiast z radnymi dzielnicy Guido spotkali się dzielnicowi. Podczas spotkań omówiono bieżące problemy i toczące się sprawy. Mundurowi przedstawili zgromadzonym nową koncepcję służby dzielnicowych pn. „Dzielnicowy bliżej nas”.

Po czerwcowej policyjnej debacie pn. „Dzielnicowy bliżej nas” (więcej informacji tutaj), w której udział wzięli m.in. Przewodniczący oraz Prezesi Zarządów nowo zawiązanych zabrzańskich Rad Dzielnic, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze oraz przedstawiciele Komisji Prawa i Bezpieczeństwa urzędu miejskiego, przyszedł czas na spotkania mundurowych z poszczególnymi Radami Dzielnic.

Komendant komisariatu IV podinsp. Kamil Gabor oraz dzielnicowi asp. Aleksandra Adryańska i mł. asp. Paweł Rachlak uczestniczyli w posiedzeniu Rady Dzielnicy Mikulczyce. Natomiast dzielnicowi z komisariatu I sierż. szt. Roman Mynarek, sierż. szt. Tomasz Tobor i st. sierż. Michał Borowiec spotkali się z radnymi dzielnicy Guido. Mundurowi zaprezentowali nową koncepcję służby dzielnicowych pn. „Dzielnicowy bliżej nas”, omówili charakter pełnionej przez dzielnicowych służby, wskazali gdzie można znaleźć ich dane kontaktowe, a przede wszystkim zachęcili do współpracy z dzielnicowymi. Ponadto przedstawiciele Policji zaprezentowali policyjne narzędzia informatyczne: aplikację „Moja Komenda” oraz platformę „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. W trakcie spotkań dużo czasu poświęcono na omówienie stanu realizacji bieżących spraw oraz aktualnych problemów zgłaszanych przez mieszkańców.