Wiadomości

Działania „Bezpieczne przejście” na zabrzańskich drogach

Data publikacji 11.10.2017

Policjanci z zabrzańskiej drogówki wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej od wczesnych godzin porannych prowadzą działania pod kryptonimem „Bezpieczne przejście”. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza poprzez ograniczenie ilości wypadków drogowych z udziałem pieszych. Funkcjonariusze obserwują skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne – miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Punktualnie o godz. 6.00 na terenie garnizonu zabrzańskiego policjanci wydziału ruchu drogowego wspólnie ze swoimi kolegami ze Straży Miejskiej rozpoczęli działania „Bezpieczne przejście”. W ich trakcie szczególnym nadzorem ze strony funkcjonariuszy objęte zostały przejścia dla pieszych oraz miejsca, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przywrócenie znaczenia znaku „Przejście dla pieszych”, o którym często zapominają zarówno kierowcy jak i piesi.

W przypadku kierowców podstawowe błędy to wyprzedzanie przed i na przejściach dla pieszych, nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu czy omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Z kolei piesi najczęściej wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, zapominając, że nawet niewielka prędkość pojazdu nie daje kierującemu możliwości natychmiastowego zatrzymania auta.

Działania zabrzańskiej drogówki potrwają do godz. 23.00.