Wiadomości

Policyjni profilaktycy z profilaktyką uzależnień w szkołach przed świętami

Data publikacji 22.12.2017

W ramach kampanii MSWiA pn. Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny” policjanci w całym kraju prowadzą działalność profilaktyczną. Jednym z ważnych tematów jest zagrożenie dopalaczami. Dlatego jeszcze przed świętami policyjni profilaktycy z zabrzańskiej komendy przeprowadzili w szkołach cykl spotkań dotyczących profilaktyki uzależnień. Uczniowie dowiedzieli się m.in. tego dlaczego dopalacze stanowią ogromne zagrożenie dla osób je zażywających, a także uzyskali informacje o instytucjach świadczących pomoc młodzieży - nie tylko w kwestiach związanych z dopalaczami

Zabrzańska Policja przez cały rok sprowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną. Jednym z tematów, które systematycznie poruszają mundurowi jest zagrożenie środkami zastępczymi czyli tzw. dopalaczami. Policyjni profilaktycy oraz dzielnicowi systematycznie odwiedzają zabrzańskie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. W placówkach oświatowych funkcjonariusze omawia zagrożenia jakie niosą ze sobą dopalacze i tłumaczą młodzieży dlaczego tak niebezpieczne jest eksperymentowanie z tego typu środkami odurzającymi. Nigdy do końca nie wiadomo z czego składa się dane dopalacze. Ich skład to jedna wielka niewiadoma – zagadka, którą rozwikłać mogą jedynie specjalistyczne i czasochłonne badania laboratoryjne. Ale i badania nie dają ostatecznej odpowiedzi. Zdarza się bowiem, że różne partie dopalaczy o tej samej nazwie mają zarazem inny skład. Takie same jest tylko opakowanie. Co jest w środku – tego do końca nigdy nie wiadomo. Stanowi to ogromne zagrożenie dla osoby, która zażyje dopalacz. W przypadku zatrucia i hospitalizacji lekarz jest praktycznie bezradny – nie znając substancji, którą zatruł się chory, nie jest w stanie dobrać farmakoterapii. A czas działa na niekorzyść zatrutej osoby.

Dlatego więc tak ważna jest działalność profilaktyczna i edukowanie młodzieży o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy. Zabrzańscy mundurowi odwiedzili wiele zabrzańskich szkół. Ostatnio Szkołę Podstawową nr 5 przy ulicy Królewskiej, gdzie spotkali się z uczniami klas VI i VII. Ich prelekcje to jednak nie tylko wyświetlenie prezentacji czy profilaktycznego filmu. Spotkania to przede wszystkim okazja do zadania policjantom pytań nurtujących młodzież. A tych jest wiele. Spotkania w szkołach były również możliwością przekazania uczniom kontaktów do instytucji zawodowo i bezpłatnie zajmujących się świadczeniem porad i pomocy dzieciom i młodzieży - nie tylko związanych z problematyką dopalaczy. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży jest dostępny codziennie. Pomoc w trudnych życiowych sytuacjach świadczą w nim wykształcone osoby posiadające bogate zawodowe doświadczenie. Czasem jeden telefon pozwala młodej osobie na poradzenie sobie z trudną życiową sytuacją.

Policyjne prelekcje skierowane do uczniów szkół to jeden z elementów działalności profilaktycznej realizowanej przez policjantów w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny”.