"Bezpieczny pieszy" na zabrzańskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

"Bezpieczny pieszy" na zabrzańskich drogach

Data publikacji 24.07.2018

Dzisiaj na terenie Zabrza policjanci wydziału ruchu drogowego prowadzą akcję pod kryptonimem „Bezpieczny pieszy”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych. Policyjna akcja rozpoczęła się o 10.00 i potrwa do 18.00

Stróże prawa, oprócz codziennych kontroli drogowych, prowadzą działania takie jak „Bezpieczny pieszy”. Jak sama nazwa wskazuje, policyjna akcja ma one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Mundurowi prowadzą więc kontrole stosowania się przez pieszych do przepisów ruchu drogowego. Priorytetem jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych oraz podniesienie świadomości wśród kierujących pojazdami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W kilku wytypowanych miejscach miasta policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Zwracają szczególną uwagę na zachowanie pieszych czyli głównie na to czy ich zachowanie na drodze nie stanowi niebezpieczeństwa dla nich samych i dla innych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań stróże prawa zwracają również uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych. Pośpiech, nieuwaga, roztargnienie i ryzykowne zachowania na drodze mogą prowadzić do tragedii.