Wiadomości

25 razy przejechali na „czerwonym” - podsumowanie akcji „Bezpieczne Skrzyżowanie”

Policjanci z zabrzańskiej drogówki dbając o bezpieczeństwo na drogach po raz kolejny przeprowadzili działania „Bezpieczne Skrzyżowanie”. Akcja przeprowadzona była z wykorzystaniem Ruchomego Stanowiska Dowodzenia, które rejestrowało wykroczenia. Podczas działań tylko w rejonie skrzyżowań drogówka ujawniła 45 wykroczeń popełnionych przez użytkowników dróg.

Działania mundurowych z wykorzystaniem Ruchomego Stanowiska Dowodzenia wyposażonego w kamery prowadzona była na zabrzańskich ulicach w środę w godzinach 10.00-18.00. Policjanci przede wszystkim sprawdzali czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do obowiązujących przepisów w rejonach skrzyżowań i nie przejeżdżają na czerwonym świetle. Stróże prawa podczas działań ujawnili łącznie 45 naruszeń przepisów prawa przez kierujących pojazdami i pieszymi uczestnikami ruchu drogowego. 25 z nich nie zastosowało się do sygnalizacji świetlnej i zignorowało nadawany sygnał świetlny. 2 kierujących zdecydowało się na wyprzedzanie innych pojazdów w rejonie oznakowanego przejścia dla pieszych. Należy pamiętać, że skrzyżowanie to newralgiczne miejsce i szczególnie tam kierujący jak i piesi powinni bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej kierującemu grozi mandat w kwocie 300-500 zł. i 6 punktów karnych. Kolejne działania już wkrótce.