Wiadomości

Policjanci rozmawiali z uczniami o odpowiedzialności karnej

Data publikacji 05.10.2018

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu spotkali się z policjantami zabrzańskiej prewencji. Mundurowi w klasach siódmych przeprowadzili prelekcje na temat odpowiedzialności karnej po 13 roku życia. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu uczniów.

Policjanci z komendy miejskiej zajmujący się profilaktyką społeczną tym razem odwiedzili Szkołę Podstawową nr 43 przy ulicy Buchenwaldczyków. W klasach VII profilaktycy rozmawiali z uczniami o odpowiedzialności karnej osób po ukończeniu 13 roku życia. W pierwszej części spotkania prowadzący wspólnie z uczniami ustalili kto jest odpowiedzialny prawnie za czyny dziecka do lat 13. Mówili o obowiązku szkolnym i właściwym zachowaniu na terenie szkoły. Przybliżyli również ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Określili kim jest osoba małoletnia a kto według prawa jest nieletnim. Policjanci w dyskusji i przy dużej aktywności uczniów wymienili przejawy demoralizacji oraz dookreślili pojęcie czynu karalnego. Nastolatkowie doskonale zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności przed sądem rodzinnym oraz z konsekwencji jakie może pociągać za sobą łamanie prawa przez nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się również jakimi środkami karnymi dysponuje sąd rodzinny a część z nich potrafili sami wymienić. Na koniec spotkania młodzież zadawała pytania dotyczące czynów zabronionych oraz odpowiedzialności, na które prowadzący odpowiadali. Mamy ogromną nadzieję, że przekazana wiedza pomoże młodzieży uniknąć niewłaściwego zachowania a tym samym narażenia się na odpowiedzialność karną. Często bowiem młode osoby naruszają prawo nie mając do końca świadomości konsekwencji swoich zachowań. Kolejne spotkania policyjnych profilaktyków w szkołach już wkrótce.

  • policjanci podczas prelekcji
  • policjanci podczas prelekcji
  • policjanci podczas prelekcji