Wykopali niewybuch - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Wykopali niewybuch

Data publikacji 08.10.2018

W weekend w Zabrzu w dzielnicy Maciejów znaleziono kolejny niewybuch. Do czasu przybycia wojskowych saperów obszar, na którym ujawniono pocisk, był zabezpieczany przez zabrzańskich policjantów. Pocisk został zdetonowany przez saperów na wojskowym poligonie.

Niewybuch znaleziony został przez mieszkańców Zabrza podczas prowadzonych robót ziemnych na prywatnej działce budowlanej na ul. Kondratowicza. Na miejsce został skierowany policjant z zespołu rozpoznania minersko – pirotechnicznego, który stwierdził, że mamy do czynienia z pociskiem artyleryjskim najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Teren znaleziska został wygrodzony oraz zabezpieczony przez zabrzańskich policjantów. O znalezisku została powiadomiona jednostka wojskowa w Gliwicach. Saperzy przyjechali i zabrali 45 centymetrowy pocisk artyleryjski, który został zdetonowany na poligonie.