Zatrzymany bez prawa jazdy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Zatrzymany bez prawa jazdy

Data publikacji 06.09.2019

Kolejny kierowca z cofniętymi uprawnieniami został zatrzymany przez zabrzańskich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. Za kierowanie pojazdem pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień grozi mu kara do 2 lat więzienia. Ponadto kierujący otrzyma zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi na minimum jeden rok.

Zatrzymany to 25-letni mieszkaniec Zabrza, który kierował samochodem marki Daewoo pomimo cofnięcia do tego uprawnień. Osoby popełniający to przestępstwo często tłumaczą się nieznajomością  prawa w tym zakresie, dlatego zabrzańscy policjanci przypominają:

Zgodnie z art. 180a kodeksu karnego osoba prowadząca samochód lub inny środek komunikacji napędzanym za pomocą silnika, mimo zabrania prawa jazdy, podlega karze. 

Kierujący pojazdem popełnia przestępstwo z art. 180a k.k. jeżeli zachodzą łącznie trzy okoliczności:

1) sprawca prowadził pojazd mechaniczny;

2) wobec sprawcy została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem;

3) prowadzenie pojazdu odbywało się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, lub w strefie ruchu.

Prowadzenie pojazdu niekoniecznie oznacza fizyczne pokonywania określonego odcinka drogi. Samo uruchomienie pojazdu i podjęcie jazdy wskazuje na prowadzenie pojazdu. Jest to każda czynność, która wpływa bezpośrednio na ruch pojazdu, na prędkość, z jaką się porusza, a także kierunek, w którym się porusza.