Medal dla zasłużonego krwiodawcy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Medal dla zasłużonego krwiodawcy

Data publikacji 11.10.2019

Odznaczony, aspirant sztabowy Tomasz Herba, traktuje oddawanie krwi jako niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Jest to bezinteresowne poświęcenie się na rzecz chorych, dla których krew jest darem życia. Skromny, ale za to skuteczny w swojej pracy policjant, jest jednym z wielu mundurowych w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu, którzy regularnie oddają krew.

W dniu 8 października 2019 r. w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi–Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie. Odznaczenia zostały wręczone Krwiodawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Odznaczenia w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Dr n. med. Stanisław Dyląg, który wręczając medale oraz legitymacje podziękował za szlachetną postawę, oraz wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzkiego w imieniu wszystkich chorych. Wśród odznaczonych znalazł się zabrzański policjant, aspirant sztabowy Tomasz Herba, który od 22 lat oddaje swoją krew. W ciągu tych 22 lat łącznie oddał 32 litry krwi.

  • Zdjęcie kolorowe: policjant otrzymuje medal honorowego krwiodawstwa
  • Zdjęcie kolorowe: policjant otrzymuje medal honorowego krwiodawstwa
  • Zdjęcie kolorowe: policjant otrzymuje medal honorowego krwiodawstwa