Uczą bezpieczeństwa podczas zimowych ferii - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Uczą bezpieczeństwa podczas zimowych ferii

Data publikacji 13.01.2020

Okres ferii to nie tylko czas zimowego relaksu dla dzieci i młodzieży, ale również czas intensywnych spotkań policjantów z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Zabrzańscy mundurowi odwiedzają placówki, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci w okresie zimowych ferii. Policjanci rozmawiają z dziećmi o najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeniach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Trwa cykl spotkań profilaktycznych w ramach działań „Bezpieczne ferie 2020”. Przedsięwzięcie kierowane jest nie tylko do dzieci i młodzieży uczestniczącej w miejskich półkoloniach i zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych w okresie ferii zimowych, ale dla wszystkich dzieci naszego miasta. Mundurowi z zabrzańskiego garnizonu prowadzą z dziećmi pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii. Policjanci rozmawiają z dziećmi o zasadach bezpiecznego wypoczynku oraz omawiają sposoby unikania zagrożeń, a także informują jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach. W akcje zaangażowani są policyjni profilaktycy oraz dzielnicowi. Dzisiaj mundurowi odwiedzili szkoły podstawowe nr 17 i 22. Prelekcje w ramach działań „Bezpieczne ferie 2020” prowadzone będą do zakończenia zimowych ferii w Zabrzu. Mamy nadzieję, że tego typu spotkania wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, które po zimowym wypoczynku całe i zdrowe wrócą do szkół i przedszkoli.

  • zdjęcie kolorowe: policjant w trakcie prelekcji dotyczącej bezpiecznych ferii
  • zdjęcie kolorowe: policjant w trakcie prelekcji dotyczącej bezpiecznych ferii
  • zdjęcie kolorowe: policjant w trakcie prelekcji dotyczącej bezpiecznych ferii
  • zdjęcie kolorowe: policjant w trakcie prelekcji dotyczącej bezpiecznych ferii
  • zdjęcie kolorowe: policjant w trakcie prelekcji dotyczącej bezpiecznych ferii
  • zdjęcie kolorowe: policjant w trakcie prelekcji dotyczącej bezpiecznych ferii