Przyglądają się pieszym - 2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2013 - rok pieszego

Przyglądają się pieszym

Policjanci z Zabrza w godzinach od 10.00 - 18.00 przeprowadzą działania pod kryptonimem „Pieszy”. Celem działań jest zminimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym, wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania niechronionych użytkowników ruchu drogowego. W przypadkach ujawnienia wykroczeń należy spodziewać się pouczeń, a w przypadkach rażących błędów mogących doprowadzić do zdarzeń drogowych mandatów karnych.

Prowadzone dziś czynności są elementem tegorocznej kampanii społecznej „Żeby Być – Trzeba Żyć – Rok Pieszego 2013”. Policjanci analizując zdarzenia drogowe zauważają, że wina nie leży tylko po stronie kierowców lecz bardzo często również po stronie pieszych. Stąd konieczność działań prewencyjnych i profilaktycznych. Policjanci planują częstsze przyglądanie się pieszym. W przypadkach popełnionych wykroczeń należy spodziewać się pouczeń oraz mandatów karnych. Najczęściej popełnianymi błędami pieszych są wchodzenie na jezdnię w miejscu niedozwolonym, przechodzenie przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na czerwonym świetle oraz gwałtowne wchodzenie na przejście dla pieszych nie posiadające sygnalizacji świetlnej bez wcześniejszego upewnienia się, że pojazdy będące w ruchu zatrzymały się.