Pouczenia i mandaty dla pieszych - 2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2013 - rok pieszego

Pouczenia i mandaty dla pieszych

Policjanci z ruchu drogowego oraz prewencji przeprowadzili działania zmierzające do zdyscyplinowania pieszych, którzy popełniając wykroczenia stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Choć działania były prowadzone przez umundurowanych funkcjonariuszy to i tak doszło do kilkunastu przypadków złamania przepisów czego konsekwencją były pouczenia i mandaty.

Akcja „Pieszy” była prowadzona w godzinach od 10.00 do 18.00. Policjanci ruchu drogowego i prewencji otrzymali zadania zwracania szczególnej uwagi na zachowanie niechronionych użytkowników ruchu drogowego. Zadania dotyczyły oczywiście także zmotoryzowanych i ich zachowań na drodze. Policjanci, którzy realizowali wczorajsze działania podkreślają, że w dalszym ciągu piesi popełniają te same przewinienia, a mianowicie wchodzenie na jezdnię w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Kolejny też raz funkcjonariusze ujawniali przypadki nieodpowiedzialnych zachowań kierowców, którzy nie zatrzymywali się przed przejściami dla pieszych pomimo iż ci byli już na jezdni. Efektem wczorajszych działań było między innymi ukaranie 9 kierowców i 25 pieszych mandatami karnymi.