Żeby być, trzeba żyć - 2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2013 - rok pieszego

Żeby być, trzeba żyć

Dziś od godziny 10.00 rozpocznie się akcja ruchu drogowego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania będą realizowane w ramach kampanii na rok 2013 „Żeby być, trzeba żyć”. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie pieszych. Nie pozostaną jednak bierni na wykroczenia popełniane przez kierowców.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych policjanci śląskiego garnizonu w bieżącym roku będą realizować działania w ramach kampanii „Żeby być, trzeba żyć”. Działania będą miały charakter profilaktyczny oraz prewencyjny. Zaplanowano szereg spotkań z mieszkańcami podczas których będzie omawiana problematyka bezpieczeństwa pieszych. Jednocześnie regularnie będą prowadzone akcje, mające na celu egzekwowanie przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Celem mundurowych jest między innymi wyeliminowanie takich negatywnych zachowań, jak wchodzenie na jezdnię w miejscach niedozwolonych lub wchodzenie na przejście dla pieszych pomimo zapalonego czerwone światła. Powyższe zachowania są najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem z pieszych. Dzisiejsze działania będą trwały do godziny 18.00.