Akcja - 2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2013 - rok pieszego

Akcja

Zabrzańscy policjanci przeprowadzili akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Działania zostały zrealizowane w centrum miasta, a także w poszczególnych dzielnicach. Celem akcji było realizowanie zadań w miejscach najbardziej zagrożonych zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na przechodniów przechodzących na czerwonym świetle lub w miejscach, gdzie przechodzenie jest zabronione, a także na zachowanie kierowców pojazdów zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. W ramach wczorajszej akcji promowane było hasło tegorocznej kampanii prewencyjnej „Żeby być, trzeba żyć”. Warto zaznaczyć, że między innymi dzięki realizowanym przez śląskich policjantów kampaniom z roku na rok zmniejsza się liczba tragicznych zdarzeń drogowych. Podczas wczorajszych działań policjanci nałożyli 34 mandaty karne na osoby piesze oraz 12 mandatów na kierowców pojazdów mechanicznych.