W trosce o bezpieczeństwo dzieci - 2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2013 - rok pieszego

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

O bezpieczeństwie podczas drogi do szkoły rozmawiały dzisiaj dzieci podczas spotkania z policjantką, które odbyło się w Szkole Podstawowej przy ul. Pestalozziego w Zabrzu. W towarzystwie Sznupka wśród wielu uśmiechów, omówiono zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach naszego miasta.

Przedmiotowe spotkanie było jednym z wielu, które policjanci ruchu drogowego przeprowadzili w pierwszych miesiącach bieżącego roku szkolnego.