O bezpieczeństwie w samochodówce - 2013 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2013 - rok pieszego

O bezpieczeństwie w samochodówce

Policjanci z zabrzańskiej drogówki spotkali się z uczniami zespołu szkół samochodowych. Powodem spotkania była chęć przeprowadzenia z młodzieżą pogadanki na temat bezpieczeństwa na drogach, a także uświadomienie młodym kierowcom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać podczas jazdy po drogach publicznych.

Prelekcję przeprowadzili specjaliści z wydziału ruchu drogowego zabrzańskiej komendy. W jej trakcie zapoznano słuchaczy z najczęściej popełnianymi przez nich błędami podczas korzystania z dróg publicznych, zwrócono uwagę nie tylko na dane statystyczne dotyczące ilości zdarzeń drogowych do których dochodzi na naszych drogach, ale również na aspekt prawny, psychologiczny i moralny dotyczący sytuacji w jakiej znajduje się sprawca wypadku drogowego. Mundurowi zwracali uwagę na wzajemne relacje na linii kierowca – pieszy, a swoje argumenty poparli przedstawionym materiałem filmowym. We wczorajszym spotkaniu uczestniczyło ponad 100 uczniów z technikum samochodowego oraz szkoły zawodowej o tym samym profilu. Prelekcje były elementem prowadzonej na terenie naszego województwa kampanii „Z młodym kierowcą po doświadczenie” oraz „Rok pieszego - żeby być, trzeba żyć”.