Debatowali na temat bezpieczeństwa - 2014 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2014 - rok pieszego

Debatowali na temat bezpieczeństwa

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jej organizatorem byli policjanci wydziału ruchu drogowego zabrzańskiej komendy oraz miejski zarząd dróg. Za wyjątkiem policjantów, władz miejskich, zarządcy dróg, w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele rad dzielnic.

Pomysłodawcą debaty byli zabrzańscy policjanci. To oni, wraz z miejskim zarządcą dróg, zdecydowali, że warto spotkać się z przedstawicielami rad dzielnic, aby porozmawiać na temat stanu bezpieczeństwa na naszych drogach, wskazać kierunki prowadzonych zmian w organizacji ruchu drogowego oraz zapoznać się z uwagami mieszkańców.

Debatę rozpoczął profesor Kazimierz Kłosek z Politechniki Śląskiej, który na wstępie przytoczył zatrważające statystyki mówiące, że co trzecią ofiarą wypadku drogowego w naszym kraju jest pieszy. W bardzo ciekawym wystąpieniu wskazał on na konieczność nowych rozwiązań, w tym między innymi tworzenia na obrzeżach miast parkingów, na których pozostawialibyśmy swoje pojazdy, a do określonego celu docieralibyśmy komunikacją miejską. Jako ciekawą inicjatywę profesor wskazał także podział miasta na strefy dostępności.

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zabrzu mł.insp.Marek Tomasik, który zapoznał zebranych gości z Narodowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz statystyką zdarzeń drogowych. Na wstępie swojego wystąpienia naczelnik wskazał na brak tolerancji wśród uczestników ruchu drogowego. W Zabrzu 40% wypadków jest wynikiem relacji kierujący – pieszy. Szef zabrzańskiej drogówki wskazał, że najbardziej "wypadkowe" ulice to 3-go Maja, Wolności, Bytomska, De Gaulle'a oraz Aleje Korfantego. Jako główną przyczynę zdarzeń drogowych wskazał nadmierną prędkość oraz brak zachowania zasad ostrożności.

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel zarządcy dróg - Adam Kołatek. Wskazał on na konieczność "uspokojenia" ruchu drogowego, przedstawił zmiany w organizacji ruchu na terenie Zabrza, a także zachęcał do noszenia odblasków oraz udziału mieszkańców w kursach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestniczący w debacie Zastępca Prezydenta miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski podkreślił, że wszystkie powstające w Zabrzu drogi posiadają biegnące równolegle do nich trasy rowerowe.

Na koniec rozpoczęła się najbardziej burzliwa część spotkania, a więc debata z udziałem rad dzielnic. Ich przedstawiciele zwracali uwagę na konieczność zmian w organizacji ruchu w poszczególnych dzielnicach, wskazując na liczne sprawy zgłaszane przez mieszkańców.