Piesi pod szczególną kontrolą - 2015 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2015 - rok pieszego

Piesi pod szczególną kontrolą

Już o 14.00 zabrzańska drogówka rozpoczyna działania pn. „Kontrola drogowa – Pieszy”. Realizowane są one w ramach kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa pieszych, która została zapoczątkowana przez śląską drogówkę w 2008 roku. W roku bieżącym działania te realizowane są pod hasłem „Idź – Jedź - Żyj”.

Policjanci zabrzańskiej drogówki podczas prowadzonych działań skupią się głównie na kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych. Niestety, to piesi ponoszą największą cenę w zdarzeniach drogowych. Jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są narażeni na najpoważniejsze konsekwencje, z utratą własnego życia na czele. Jak pokazują wyniki wcześniejszych akcji, piesi bardzo ignorują własne bezpieczeństwo. Najczęściej przechodzą przez jezdnie w niedozwolonych miejscach i ignorują sygnalizację świetlną. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych, od naszego zachowania na drodze. Dzisiejsze działania potrwają do godziny 22.00. Już jutro przedstawimy wyniki dzisiejszych działań. Życząc bezpiecznego powrotu do domu, mamy nadzieję, że przynajmniej dzisiaj piesi szczególnie zadbają o swoje bezpieczeństwo.