2017 - rok pieszego - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

2017 - rok pieszego