Rejon nr 2 - mł. asp. Tomasz Tobor - Komisariat I Policji w Zabrzu - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komisariat I Policji w Zabrzu

Rejon nr 2 - mł. asp. Tomasz Tobor

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Popełnianie wykroczeń z charakteru uciążliwych w rejonie ul. Brodzińskiego 7, 7a, 7b i 9.

  • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem,
  •  zanieczyszczanie miejsc  publicznych,
  • używanie słów nieprzyzwoitych

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • ograniczenie wykroczeń popełnianych w wymienionym rejonie,
  • działania profilaktyczne i represyjne wobec osób dopuszczających się wykroczeń.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Zabrzu w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowemu. Dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej KMP Zabrze.