Rejon nr 5 - sierż. Marceli Migała - Komisariat I Policji w Zabrzu - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Komisariat I Policji w Zabrzu

Rejon nr 5 - sierż. Marceli Migała

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Gromadzenie się osób w rejonie ul. Sienkiewicza 16

  • naruszenie przepisów w zakresie zachowania ładu i porządku publicznego,
  • używanie słów wulgarnych,
  • zaśmiecanie miejsc publicznych,
  • naruszenie przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • zapobieganie powstawaniu przestępstw i wykroczeń w wymienionym rejonie,
  • ograniczenie liczby interwencji we wskazanym rejonie.
  • działań profilaktycznych oraz stosowanie represji,
  • poprawa bezpieczeństwa we wskazanym rejonie.

 

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Zabrzu w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowemu. Dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej KMP Zabrze.