Komisariat I Policji w Zabrzu

Rejon nr 7 - sierż. szt. Iwona Nadolska

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Gromadzenie się osób w rejonie Parku Powstańców Śląskich

  • naruszenie przepisów w zakresie zachowania ładu i porządku publicznego,

  • zaśmiecanie miejsc publicznych,

  • naruszenie przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • poprawa bezpieczeństwa w rejonie,
  • ograniczenie liczby interwencji we wskazanym rejonie,
  • rozmowy profilaktyczne, i represja wobec osób popełniających wykroczenia.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Zabrzu w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowemu. Dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej KMP Zabrze.