Komisariat I Policji w Zabrzu

Rejon nr 8 - st. sierż. Przemysław Piotrowski

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Wykroczenia uciążliwe popełniane w rejonie ul. Sportowej 1

  • spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem,
  • używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym,
  • zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca publicznego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
  • eliminowanie wykroczeń popełnianych we wskazanym rejonie.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Zabrzu w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowemu. Dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej KMP Zabrze.