Komisariat I Policji w Zabrzu

Rejon nr 9 - mł. asp. Tomasz Marczewski

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

    Wykroczenia popełniane w rejonie sklepu przy ulicy ul. Sitki 65

  • zakłócanie ładu i porządku publicznego,
  • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

  • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
  • eliminowanie przestępstw i wykroczeń popełnianych we wskazanym rejonie.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komisariatu Policji I w Zabrzu w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio dzielnicowemu. Dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej KMP Zabrze.