Trwa 12 edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł" - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Trwa 12 edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Data publikacji 05.03.2019

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji 12 edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 11 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 55 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

12 edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w Centralne Obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Warto nadmienić, że niezmiennie, od 2015 roku, wśród tych, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i skutecznością w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, są śląscy policjanci. Przypomnijmy ich sylwetki:

ROK 2018 - asp. Marta Hałas z I Komisariatu Policji w Sosnowcu oraz mł. asp. Sławomir Wysocki z Komendy Miejskiej Policji w Tychach

ROK 2017 - st. asp. Grzegorz Milewski z I Komisariatu Policji w Bytomiu

ROK 2016 - asp. Michalina Labusek z III Komisariatu Policji w Gliwicach

ROK 2015 - st. sierż Ewa Urbańczyk, która wówczas pełniła służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Plakat promujący konkurs "Policjant, który mi pomógł" - dłonie policjanta trzymającego kulę w której znajduje się zdjęcie kobiety, dziewczynki i chłopca