Wiadomości

Zmiana organizacji ruchu na czas trwania przebudowy ul. Piłsudskiego

Data publikacji 11.03.2019

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje o rozpoczęciu prac przy przebudowie ul. Piłsudskiego. Na czas przebudowy została zmieniona organizacja ruchu w tym rejonie. Koniec prac zaplanowany jest na 30 września 2019 r. Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

Rozpoczynają się prace przy nawierzchni jezdni na ul. Piłsudskiego. W pierwszym etapie pod roboty zostanie zajęta połowa zachodniej części jezdni na odcinku od wejścia do Ogrodu Botanicznego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej oraz wschodnia część jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego. Z tego względu na czas trwania robót na ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Roosevelta do skrzyżowania z ul. Pokoju zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. W trakcie trwania robót utrzymany zostanie wyjazd z ulic poprzecznych (oraz wjazd), tj.: Armii Krajowej, Fredry, Zieleniewskiego, Chłopskiej i Olimpijskiej wyłącznie na relacjach prawoskrętnych w kierunku ul. Pokoju oraz wyjazd z ulic: Łangowskiego i Webera w lewo w kierunku ul. Pokoju. Dojazd do posesji zostanie utrzymany, a w przypadku prowadzenia prac w rejonie wjazdów w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich, mieszkańcy zostaną o powyższym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem przez Wykonawcę zadania.

Objazd dla kierujących pojazdami jadących ul. Wolności w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w kierunku centrum miasta prowadzony będzie ulicami Wolności i Gen. de Gaulle’a do ul. Roosevelta.

Kierujący poruszający się od strony Gliwic w rejonie skrzyżowania z ul. Chorzowską i z drogą krajową nr 88 (na granicy miast Zabrze – Gliwice) zostaną skierowani na trasę zalecanego objazdu przebiegającą ulicami: Knurowską w Zabrzu oraz Reymonta i Sikorskiego w Gliwicach.

UWAGA: dwukierunkowy ruch w ciągu ul. Piłsudskiego zostanie utrzymany wyłącznie na odcinku od ul. Wolności do ul. Pokoju.

Ze względu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Piłsudskiego zmianie ulegnie trasa kursowania autobusów linii nr 720 kursujących obecnie na kierunku od ul. Wolności do ul. Roosevelta. I tak po obsłudze przystanku Zabrze Trocera autobusy zostaną skierowane na trasę objazdową ulicami Wolności, Gen. de Gaulle’a i Roosevelta, gdzie nastąpi powrót na dotychczasową trasę. Do obsługi zostaną włączone przystanki Zabrze Damrota, Zabrze Urząd Stanu Cywilnego, Zabrze Komenda Policji, Zabrze Politechnika Śląska i Zabrze Kościół św. Józefa.

Pierwszy etap prac potrwa około trzy i pół miesiąca, po czym realizowany zostanie etap drugi obejmujący pozostałą część jezdni, z analogiczną organizacją ruchu jak w etapie pierwszym. Całkowite zakończenie prac planowane jest na koniec września bieżącego roku.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

Źródło: MZDII Zabrze

Pliki do pobrania

  • 2.08 MB
    mapa z zaznaczoną zmianą organizacji ruchu przy ul. Piłsudskiego