Wiadomości

Sprawdzają czy ciężarówki nie przewożą nielegalnych odpadów

Data publikacji 25.03.2019

Policjanci zabrzańskiej drogówki wraz z mundurowymi zajmującymi się przestępczością gospodarczą prowadzą dziś kontrolę pojazdów ciężarowych. Głównym celem wzmożonych kontroli jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego w zakresie przewozu towarów. Działania mają na celu zapobieganie nielegalnemu przewożeniu i składowaniu odpadów. Działania, które rozpoczęły się o godzinie 6.00 potrwają do późnych godzin wieczornych.

Dzisiaj od 6.00 do 22.00 na terenie naszego miasta policjanci ruchu drogowego wspomagani przez mundurowych zwalczających przestępczość przeciwko środowisku prowadzą wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych. Podczas kontroli drogowych policjanci zwrócą dziś szczególną uwagę na samochody ciężarowe i towar jaki przewożą. Na terenie całego kraju dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i poświęceniu policjantów zwalczającym przestępczość przeciwko środowisku udaremniono bowiem kilkanaście przypadków prób nielegalnego składowania odpadów. Na przewoźnikach i kierujących realizujących transport ciężarowy ciąży także spora odpowiedzialność. Dewastacja środowiska jaką może ze sobą pociągnąć nielegalne składowanie odpadów może mieć opłakane skutki dla nas wszystkich. Przewożenie odpadów, bądź niebezpiecznych związków wymaga stosownych zezwoleń oraz uprawnień. Dlatego zabrzańscy policjanci przeprowadzają kontrolę pojazdów ciężarowych ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia przewożonego materiału. Policjanci podczas działań zwracają uwagę również na stan techniczny, wyposażenie pojazdów, czas pracy kierowców. Wybór miejsc kontroli dokonywany jest na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz natężenia ruchu pojazdów wykonujących przewozy na wybranych odcinkach dróg. W czasie prowadzonych działań losowo prowadzone są także kontrole stanu trzeźwości kierujących pojazdami. Przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.