Pilnowali niewybuchów - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Pilnowali niewybuchów

Data publikacji 24.03.2020

W poniedziałek przed południem w Zabrzu w rejonie hałdy przy osiedlu Guido znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Do czasu przybycia saperów obszar, na którym znajdowały się pociski, był zabezpieczany przez zabrzańskich policjantów. Ewakuacja mieszkańców nie była konieczna. Dziś rano pociski zostały zabrane przez saperów.

Znalezione niewybuchy to pociski artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Pociski znalezione zostały przez mieszkańca Zabrza, który spacerował w rejonie hałdy.  Pociski znajdowały się z dala od zabudowań mieszkalnych i były otocozne wałem ziemnym, dlatego ewakuacja mieszkańców nie była konieczna. Do czasu wywiezienia pocisków, miejsce zdarzenia zabezpieczali zabrzańscy policjanci.

W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do niewybuchu należy zachować dużą ostrożność. Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca lub podpalać.
Natychmiast należy powiadomić odpowiedni organ, korzystając z numeru alarmowego 112.
Zawiadamiając, należy podać miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym. Numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko. Uzyskać potwierdzenie przyjęcia powyższego zawiadomienia.

Poniżej  prezentujemy wygląd najczęściej znajdywanych niewybuchów.