Wiadomości

Już od 14.00 działania „Kontrola drogowa – pieszy”

Data publikacji 09.01.2018

Bezpieczeństwo pieszych jest jedną z priorytetowych spraw nie tylko dla zabrzańskich policjantów. Dlatego też dzisiaj będą prowadzone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg. Jak pokazują zdarzenia ubiegłego roku, ciągle jest wiele do zrobienia w tym zakresie.

Policjanci zabrzańskiej drogówki punktualnie o 14.00 rozpoczną działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. To piesi, a także kierujący łamiący przepisy ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa pieszych będą dzisiaj pod szczególnym nadzorem mundurowych. Patrole drogówki będą zwracać szczególną uwagę na pieszych użytkowników dróg, rowerzystów, a także kierujących samochodami w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z pieszym. Wzmożonych kontroli można więc spodziewać się w okolicy przejść dla pieszych, przystanków autobusowych i ciągów komunikacyjnych, w rejonach dużych placówek handlowych. Policjanci przypominają również pieszym o obowiązujących przepisać i zachęcają pieszych do noszenia elementów odblaskowych. Wobec osób, które dopuszczą się wykroczeń wyciągnięte zostaną konsekwencje prawne.