Wiadomości

Podsumowanie piątkowych działań „Bezpieczny pieszy”

Data publikacji 05.02.2018

Mundurowi dbający o bezpieczeństwo na drogach Zabrza prowadzili w piątek wzmożone kontrole drogowe w rejonach przejść dla pieszych w ramach działań „Bezpieczny Pieszy”. Akcja miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez ograniczenie liczby zdarzeń z ich udziałem, a także kształtowanie świadomości kierujących i pieszych w obszarze występujących zagrożeń. Drogówka ujawniła w sumie 16 wykroczeń popełnionych przez kierujących i przez pieszych

Akcja „Bezpieczny pieszy” prowadzona była na drogach Zabrza w piątek w godzinach 11.00-19.00. Mundurowi przede wszystkim kontrolowali zachowanie pieszych i zmotoryzowanych użytkowników dróg w rejonach przejść dla pieszych. Głównym celem akcji jest przede wszystkim ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych – zarówno poprzez zwrócenie uwagi na zachowanie pieszych i kierujących w rejonach przejść dla pieszych, jak również kształtowanie świadomości wszystkich użytkowników dróg w obszarze występujących zagrożeń.

W czasie trwania akcji nie doszło do żadnych wykroczeń lub kolizji z udziałem pieszych. Mundurowi ujawnili natomiast 7 naruszeń przepisów prawa przez kierujących – głównie w postaci przekroczenia dopuszczalnej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. 6 kierujących otrzymało mandaty, a wobec jednego skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Niebezpieczne zachowania wystąpiły również wśród pieszych. 9 osób przeszło przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.