26 kolizji drogowych na zabrzańskich drogach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

26 kolizji drogowych na zabrzańskich drogach

Data publikacji 09.01.2019

Zabrzańscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Tylko przez dwa pierwsze dni tygodnia doszło aż do 26 kolizji. Zimowa aura może przysporzyć kierowcom problemów. Śliska nawierzchnia, opady śniegu, błoto pośniegowe - to wszystko powoduje, że na drogach jest ślisko i niebezpiecznie. Policja przypomina jak zachować się w przypadku kolizji lub wypadku.

W poniedziałek i wtorek na zabrzańskich drogach doszło aż do 26 kolizji. Zaczęło się już od wczesnych godzin porannych, kiedy to mieszkańcy zaczęli wyjeżdżać do pracy. Na szczęście nie było ofiar tych zdarzeń drogowych i wszystko kończyło się na uszkodzeniach pojazdu, czy infrastruktury drogowej. Od kilku dni trzyma mróz, oblodzenie jezdni oraz opady śniegu i marznącego deszczu spowodowały , iż wielu kierowców nie potrafiło zapanować nad kierowanymi pojazdami. Niestety często przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości do zaistniałych warunków drogowych, niezachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego pojazdu, ale również zwykła nieuwaga. Największa liczba zdarzeń nastąpiła w centrum, gdzie odnotowano 16 kolizji.

Z powodu niedostosowania prędkości do warunków drogowych 20-letni kierujący toyotą w Biskupicach uderzył w drzewo. Z tego samego powodu straciła panowanie nad pojazdem kierująca fordem na ul. Melżyńskiego, w efekcie czego prowadzony przez nią samochód uderzył w podporę baneru reklamowego. Nadmierna prędkość spowodowała również poślizg opla i uderzenie pojazdu w przydrożne drzewo na ul. Wolności. Z kolei nieuwaga i niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu była przyczyną stłuczki renaulta z nissanem na ul. Roosevelta. To tylko kilka przykładów z wielu niebezpiecznych sytuacji drogowych jakie zaistniały w Zabrzu w ostatnich dniach. Policjanci realizowali czynności na terenie całego miasta. Mundurowi apelują o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków. Przypominamy również jak należy zachować się w przypadku, gdy jesteśmy uczestnikami kolizji. Kolizja to zdarzenie, które może zdarzyć się nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Kiedy dojdzie do kolizji, a uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń ciała, nie jesteśmy zobowiązani do wzywania Policji. Obowiązek informowania mundurowych zachodzi tylko wówczas, gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo, np. nietrzeźwy kierujący. Osoby biorące udział w kolizji mogą wyjaśnić zaistniałe zdarzenia same, jeśli oczywiście wspólnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości. W takim przypadku sprawca zobowiązany jest napisać poszkodowanemu oświadczenie, w którym przyzna się do spowodowania kolizji, a następnie zgłosić się z tym oświadczeniem do ubezpieczyciela informując o zdarzeniu.

Jednakże, gdy okoliczności zdarzenia lub ich ocena przez uczestników nie jest jednoznaczna, w takim przypadku należy wezwać Policję.

W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów biorących w nich udział. Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Czasami usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 44.ust.1 jasno precyzuje obowiązki kierującego i innych osób w razie uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Mianowicie jest on zobowiązany do:

  • zatrzymania pojazdu, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • przedsięwzięcia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
  • niezwłocznego usunięcia pojazdu z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitych lub rannych
  • podania swoich danych personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza samochodu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym jest zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Natomiast, gdy w wypadku ktokolwiek ucierpiał, kierujący pojazdem jest zobowiązany ponadto:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (np. poprzez zatarcie/zniszczenie śladów na miejscu),
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się- niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Miejsce zdarzenia należy oznakować poprzez włączenie, jeśli to możliwe, świateł awaryjnych i ustawienie trójkąta ostrzegawczego. Jeśli do zdarzenia doszło na autostradzie lub drodze ekspresowej trójkąt ostrzegawczy umieszczamy w odległości 100 metrów za pojazdem. Poza obszarem zabudowanym na pozostałych drogach trójkąt umieszczamy w odległości 30-50 metrów za pojazdem. Na obszarze zabudowanym włączamy światła awaryjne i umieszczamy trójkąt ostrzegawczy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr.

Pamiętajmy o tym, że na autostradzie lub drodze ekspresowej zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący jest obowiązany usunąć go z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu drogowego. Aby być widocznym, zaleca się założenie kamizelki odblaskowej.

Każdy kierowca powinien jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich odbywa się ruch, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. W razie, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, można używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego.