Byłeś tu tylko przejazdem... - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Wiadomości

Byłeś tu tylko przejazdem...

Data publikacji 18.10.2019

To hasło akcji, którą wczoraj zabrzańscy policjanci przeprowadzili wspólnie z uczniami klasy policyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, oraz DB Cargo Polska S.A. i Infra-SILESIA S.A. Akcja promowała bezpieczne zachowania w obrębie kolejowych przejazdów, a także miejsc, gdzie przechodzenie przez tory jest niedozwolone. Mundurowi i uczniowie klasy policyjnej rozmawiali z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi o zagrożeniach związanych z lekceważeniem przepisów.

Celem takiej akcji jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto działania ukierunkowane są do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Policjanci wspólnie z uczniami klasy policyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu prowadzili działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w naszym mieście. Przeprowadzili rozmowy instruktażowe z kierującymi pojazdami, a także z pieszymi dotyczące zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych. Szczególnie  istotne jest zaangażowanie w tego typu działania młodych ludzi, co sprzyja podnoszeniu świadomości o zagrożeniach wśród ich rówieśników. Mundurowi zapowiedzieli kolejne akcje, w których kontrolowane będą przejazdy, a także „dzikie przejścia”, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ.

 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.
 • Zdjęcie kolorowe: policjancie wraz z uczniami klasy policyjnej prowadza akcje na przejazdach kolejowych.